Budowa instalacji solarnychW kwietniu 2012r. rozpoczęły się kolejne prace montażowe instalacji solarnych drugiego roku trwania projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej.

Zgodnie z planem, od kwietnia do września 2012r. będą montowane kolejne instalacje solarne do ogrzania ciepłej wody użytkowej na 52 obiektach mieszkańców Miasta (31) i Gminy (21) Człuchów.

W bieżącym roku, przewidziany jest również montaż 25 szt. lamp solarnych z silnikiem wiatrowym w:

  • Polnicy (16szt.),

  • Rychnowach (6szt.),

  • Bukowie (3szt.).

Przypominamy, że 2011r. roku w ramach projektu zamontowano:

35 instalacji solarnych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkańców Miasta (21) i Gminy Człuchów (14),

10 instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej, takich jak:

  • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie,
  • Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie,
  • szkoły w: Polnicy, Wierzchowie, Rychnowach, Bukowie, Stołcznie, Barkowie, Biskupnicy,
  • zaplecze sportowe w Ględowie,

39 szt. lamp solarnych z silnikiem wiatrowym przy szkołach i boiskach sportowych w Wierzchowie, Dębnicy, Ględowie i Polnicy.

Ponadto, na przełomie lutego i marca 2012r. przeprowadzona została w ramach projektu akcja edukacyjno-informacyjna w sześciu szkołach dla uczniów korzystających z instalacji solarnych, dotycząca m.in. zasad funkcjonowania instalacji solarnej, jej znaczenia dla środowiska oraz wpływu odnawialnych źródeł energii na poprawę bilansu energetycznego i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej.