"> Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej - Aktualności

Aktualności

Podsumowanie projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”...

W czerwcu i lipcu 2012r. zostały zamontowane kolejne instalacje solarne...

Kolejne lampy solarne z silnikiem wiatrowym ……

W kwietniu i maju 2012r. zostały zamontowane kolejne instalacje solarne…

W kwietniu 2012r.rozpoczęły się...

W dniach od 27 lutego do 01 marca 2012 roku odbyły się szkolenia w szkołach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej…

Już wkrótce akcja edukacyjno-informacyjna w szkołach na terenie Powiatu Człuchowskiego!…

Podsumowanie prac montażowych pierwszego roku trwania projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” …

W sierpniu i wrześniu 2011r. zostało zainstalowanych…

Trwają prace montażowe instalacji solarnych na budynkach mieszkańców Miasta i Gminy Człuchów...

Na przełomie sierpnia, września i października 2011r. będą montowane instalacje solarne na budynkach mieszkańców Miasta i Gminy Człuchów...

W dniu 26-04-2011r.została podpisana umowa z Wykonawcą tablic informacyjnych, pamiątkowych i materiałów promocyjnych

Kolejność realizacji budowy instalacji solarnych

Przetarg na budowę instalacji solarnych już rozstrzygnięty!

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów oraz na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów w ramach projektu „Energia słoneczna dla każdego”! Więcej wiadomości na ten temat znajduje się w zakładce „Przetargi”