Akcja edukacyjno-informacyjna

W dniach od 27 lutego do 01 marca 2012 roku odbyły się szkolenia w szkołach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”. Szkolenia skierowane były do uczniów korzystających z instalacji solarnych w szkołach zamontowanych w 2011 roku w ramach projektu i dotyczyły m.in. zasad funkcjonowania instalacji solarnej, jej znaczenia dla środowiska oraz wpływu odnawialnych źródeł energii na poprawę bilansu energetycznego i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej. Zajęcia odbyły się w sześciu szkołach na terenie Powiatu Człuchowskiego, zgodnie z poniższą tabelą:

l.p.Miejsce DataGodzina rozpoczęcia szkoleniaLiczba uczestników
1 Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie27.02.20129.50133
2 Szkoła Podstawowa Polnicy28.02.20129.50106
3 Szkoła Podstawowa Rychnowach28.02.201212.20103
4 Gimnazjum Gm. w Rychnowach Filia w Barkowie29.02.20129.5065
5 Szkoła Podstawowa w Wierzchowie01.03.20129.50111
6 Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Filia w Bukowie 01.03.201210.4071

W trakcie sześciu spotkań przeszkolonych zostało589 uczniów.Szkolenia przeprowadził Pan Krzysztof Frąszczak z Akademii Słońca, ul. Poplińskich 11/6, 61-573 Poznań.

Celem akcji edukacyjno-informacyjnej realizowanej w ramach instrumentu elastyczności, było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o odnawialnych źródłach energii, co w konsekwencji powinno doprowadzić do wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł w przyszłości, pozyskiwanej w sposób ekologiczny, przyjazny dla środowiska naturalnego. Cel ten został osiągnięty, gdyż zaangażowanie uczestników w trakcie szkoleń wskazywało na duże zainteresowanie omawianą tematyką, a z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczniów wynika, że szkolenia były prowadzone w sposób zrozumiały i co najważniejsze - poszerzyły wiedzę młodych ludzi o odnawialnych źródłach energii.

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Rychnowach

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Polnicy

Szkolenie w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie

Szkolenie w Gimnazjum w Barkowie (Filia Gimnazjum Gminnego w Rychnowach)

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Wierzchowie

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Bukowie (Filii Szkoły Podstawowej w Wierzchowie)

sprawozdanie
Materiały rozdane na szkoleniu uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Gimnazjum w Barkowie
Materiały dla dzieci ze szkół podstawowych