Władze Stowarzyszenia


Prezes Zarządu Stowarzyszenia
mgr inż. Maciej PestkaWiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
mgr Arkadiusz KubalewskiSkarbnik Stowarzyszenia
mgr inż. Zdzisław Rachubiński