Energia słoneczna dla każdego - cele

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej informuje, że wybrano ofertę na wykonanie tablic i materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:

Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Oferta od firmy KiS Reklama, Ul. Jana III Sobieskiego 10/31, 77-300 Człuchów wpłynęła po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym, więc nie była brana pod uwagę.

Oferty wpłynęły od następujących firm:

L.p.Nazwa i adres firmyKwota oferty (zł)Liczba punktów
1.PrintVision Sylwia Chmielecka
Ględowo 51
77-300 Człuchów
10 698,2990,52 pkt
2.PPHU Drukarnia Wybrzeże J. i G. Lisieccy
Ul. Rataja 4
77-300 Człuchów
9 683,79100 pkt
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOKUS
ul. Królewska 13B
77-300 Człuchów
9 987,6096,96 pkt
4.---

Na wykonawcę w/w zadania wybrano firmę: Drukarnia Wybrzeże PPHU J. i G. Lisieccy, która wykona przedmiot zamówienia za kwotę 9 683,79zł. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i uzyskała największą ilość punktów – 100pkt. Kryterium oceny ofert: cena – 100%. W dniu 26.04.2011r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym Wykonawcą na wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych i materiałów promocyjnych, które są wymagane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów Unii Europejskiej dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.