Podsumowanie projektu

Uprzejmie informujemy, że dobiegła końca realizacja rzeczowa projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Przypominamy, że:
Całkowita wartość realizacji Projektu: 2 314 763.70 zł
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75% wydatków kwalifikowalnych
Kwota dofinansowania: 1 625 500.83 zł

Planowany okres realizacji rzeczowej Projektu: marzec 2011 – październik 2012.
W ramach projektu zamontowano instalacje solarne i lampy hybrydowe zgodnie z poniższą tabelą:

Zamontowano:Ilość szt.
Inatalacje solarne na obiektach użyteczności publicznej10
instalacje solarne na budynkach mieszkańcówMiasto Człuchów52
Gmina Człuchów35
Lampy solarne z silnikiem wiatrowym64

UŻYKOWNICY INDYWIDUALNI

W ramach projektu zamontowano 87 instalacji solarnych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na 52 budynkach mieszkańców Miasta i 35 budynkach mieszkańców Gminy Człuchów w miejscowościach: Polnica, Jaromierz, Kołdowo, Sokole, Mosiny, Wierzchowo, Mąkowo, Sieroczyn, Barkowo, Piaskowo Zacisze, Biskupnica, Bukowo, Dębnica, Dąbki, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Nieżywięć, Rychnowy, Skarszewo, Stołczno.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zostały również zamontowane na 10 obiektach użyteczności publicznej, które stanowią własność Powiatu Człuchowskiego (dwa pierwsze) oraz Gminy Człuchów (pozostałe):


 • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie,
 • Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie,
 • Szkoła w Polnicy,
 • Szkoła w Wierzchowie Dworzec
 • Szkoła w Rychnowach,
 • Szkoła w Bukowie,
 • Szkoła w Stołcznie,
 • Szkoła w Barkowie,
 • Szkoła w Biskupnicy,
 • budynek zaplecza sportowego w Ględowie.
LAMPY SOLARNE Z SILNIKIEM WIATROWYM

W ramach projektu zamontowano 64 lampy solarne z silnikiem wiatrowym przy szkołach i boiskach sportowych na terenie Gminy Człuchów, w miejscowościach:


 • Polnica (20szt.),
 • Dębnica (15szt.),
 • Wierzchowo (10szt.),
 • Ględowo (10szt.),
 • Rychnowy (6szt.),
 • Bukowo (3szt.).

Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą przez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Wiatrowo-słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna i eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych.

AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

W dniach od 27 lutego do 01 marca 2012 roku odbyły się szkolenia w szkołach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej projektu. Szkolenia przeprowadzone dla uczniów korzystających z instalacji solarnych w szkołach, zamontowanych w 2011 roku w ramach projektu, dotyczyły m.in. zasad funkcjonowania instalacji solarnej, jej znaczenia dla środowiska oraz wpływu odnawialnych źródeł energii na poprawę bilansu energetycznego i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej. Akcja edukacyjno-informacyjna odbyła się w sześciu szkołach na terenie Powiatu Człuchowskiego, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.miejsceliczba uczniów
1Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie133
2Szkoła Podstawowa w Polnicy103
3Szkoła Podstawowa w Rychnowach106
4Gimnazjum Gminne w Rychnowach Filia w Barkowie65
5Szkoła Podstawowa w Wierzchowie111
5Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Filia w Bukowie71

W trakcie sześciu spotkań przeszkolonych zostało 589 uczniów. Celem akcji było rozpowszechnienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród młodego pokolenia, co z kolei, powinno przyczynić się do wzrostu wykorzystania energii pozyskiwanej w sposób ekologiczny, przyjazny dla środowiska naturalnego w przyszłości.


Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy włączyli się w realizację projektu, którego celem była ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Powiatu Człuchowskiego, którzy korzystają z instalacji solarnych w domach, jak również w obiektach użyteczności publicznej, będą zadowoleni z ich użytkowania, a osoby uprawiające sport, będą mogły bardziej efektywnie wykorzystywać boiska sportowe oświetlone lampami hybrydowymi.


Zdjęcia obiektów, w których zamontowano instalacje solarne oraz lamp hybrydowych znajdziesz w galerii zdjęć Galeria