O nas

     

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządowe z terenu powiatu człuchowskiego: Gminę Miejską Człuchów, Gminę Człuchów i Powiat Człuchowski.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w styczniu 2010r. w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.

Zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, rozwój turystyki, sportu i rekreacji oraz kultury.

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę życia mieszkańców Ziemi Człuchowskiej i rozwoju przedsiębiorczości m.in. dzięki pozyskiwanym środkom pomocowym Unii Europejskiej i innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych doprowadziło do powstania Stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów.