Energia słoneczna dla każdego - promocja projektu

Zgodnie ze społeczno-gospodarczym celem Projektu, nastąpi promocja odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Człuchów oraz Powiatu Człuchowskiego. Zaplanowana akcja promocyjna projektu powiązana z edukacją trafi do szerokiej rzeszy odbiorców na terenie gminy. Efektem tych działań będzie znacząca poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców, czego skutkiem powinno być coraz większe zainteresowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Instrumenty informacji i promocji projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” będą realizowane zgodnie z Załącznikiem nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, będą to m.in.:

 • tablice informacyjne – ich wielkość będzie dostosowana do skali przedsięwzięcia i musi zawierać nazwę inwestycji, logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo „Pomorskie w Unii” oraz zapis: „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”,

 • Tablica informacyjna przed Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Człuchowie

  Tablica informacyjna przed Urzędem Gminy w Człuchowie

 • tabliczki pamiątkowe – po zakończeniu inwestycji,
 • Tablice pamiątkowe umieszczane na budynkach i lampach solarnych

 • materiały konferencyjne, szkoleniowe, multimedialne, broszury, ulotki, materiały prasowe, strony internetowe, oznaczenia urządzeń zakupywanych w ramach projektu z zamieszczonym na nich logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo „Pomorskie w Unii”,
 • ulotka
  ulotka
 • działania informacyjne dotyczące realizowanego projektu w prasie lokalnej oraz na spotkaniach władz lokalnych z mieszkańcami.