Energia słoneczna dla każdego - o projekcie

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Nazwa Beneficjenta:

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej

Zestawienie finansowe:

Całkowita wartość realizacji Projektu: 2 314 763,70 PLN

W tym wydatki kwalifikowane/ niekwalifikowane: 2 167 334,44 PLN/ 147 429,26 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych objętych instrumentem elastyczności i ich udział w sumie wydatków kwalifikowanych: 45 000.00 PLN (2,08 %)

Kwota i poziom współfinansowania Projektu (całości lub jego części) nieobjętego zasadami pomocy publicznej (dotyczy wydatków kwalifikowanych): 1 625 500,83 PLN (75 %)

Projekt „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” polega na montażu 97 instalacji solarnych (87 na obiektach indywidualnych i 10 instalacji w budynkach jednostek samorządu terytorialnego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w miejscowościach Człuchów, Barkowo, Biskupnica, Bukowo, Dębnica, Dąbki, Ględowo, Jaromierz, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Kołdowo, Mąkowo, Mosiny, Nieżywięć, Piaskowo, Polnica, Przylesie, Rychnowy, Sieroczyn, Sokole, Skarszewo, Stołczno, Wierzchowo Dworzec oraz zainstalowaniu 64 lamp solarnych z silnikiem wiatrowym(hybrydowych) o mocy 50W.

Lampy zostaną umieszczone w miejscach, w których nie ma oświetlenia przy szkołach i obiektach sportowych, w miejscowościach:

 • Polnica (20 szt.)
 • Wierzchowo Dworzec (10 szt.)
 • Rychnowy (6 szt.)
 • Ględowo (10 szt.)
 • Dębnica (kompleks sportowy -15 szt.)
 • Bukowo (3 szt.)

Obiekty użyteczności publicznej, na których zostaną zamontowane instalacje solarne to:

 • Zespół Szkół Technicznych (właściciel: Powiat Człuchowski)
 • Powiatowa Bursa Szkolna (właściciel: Powiat Człuchowski)
 • Szkoła w Polnicy (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Wierzchowie Dworzec (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Rychnowach (właściciel: Gmina Człuchów)
 • zaplecze sportowe po byłej szkole w Ględowie (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Bukowie (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Stołcznie (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Barkowie (właściciel: Gmina Człuchów)
 • Szkoła w Biskupnicy (właściciel: Gmina Człuchów)

Przeprowadzone zostaną także szkolenia dla młodzieży korzystającej z instalacji w budynkach JST. Przeszkolonych zostanie min. 500 osób. Efektem projektu będzie pozyskanie w ciągu roku ponad 356 MWh energii, z której skorzysta 1729 osób i ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

Projekt pozwoli na upowszechnienie produkcji i wykorzystanie tzw. zielonej energii, przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i ciepła i realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do UE w zakresie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.